Energiramme

I forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse for nybyggede huse,  er det et krav at der udarbejdes en energirammeberegning.

Energirammeberegningen skal dokumentere at bygningen overholder kravene i energirammen i bygningsreglementet.