Hvornår

RIOS blev startet i 1988 af ingeniør Ole Søndergaard og hed dengang Rådgivende Ingeniør Ole Søndergaard.

I 2005 var Rådgivende Ingeniør Ole Søndergaard igennem et generationsskifte og blev overtaget af

sønnen, Christian Søndergaard. Christian forkortede firmaetnavnet, Rådgivende Ingeniør Ole Søndergaard,

til RIOS og udvidede firmaet med også at varetage arkitekopgaver.