Facade

Der findes flere forskellige måder at afrense af facader på - vi hjælper jer med at finde den rette metode til jeres ejendom.

Metoder til afrensning af facade

Vandsivning

Vandsivning er den mest nænsomme metode til at fjerne gipsbunden smuds. Denne metode lader vand løbe ned ad facaden i et længere stykke tid, hvor man med jævne mellemrum afbørster stenene med en hård børste. Metoden er velegnet til blankt murværk. Vandsivningsmetoden skal kun anvendes til sunde bygninger. Ellers kan der forekomme betragtelige vandskader.

Trykrensning

Trykrensningsmetoder er sandblæsning, vådsandblæsning, hedvandsspuling. Disse metoder kaldes højtryksrensning, men der kan også anvendes en lavtryksrensningsmetode.

Højtryksspuling

Ved højtryksspuling slås snavs af facadeoverfalden. Ved sandblæsning sendes sandkorn mod facadefladen med stor kraft. Snavset slås af, men underlaget bliver også slået i stykker ved denne behandling. Vådsandsblæsning svarer til sandblæsning, men adskiller sig ved, at der blandes vand ind i slibemidlet. Metoden må betegnes som hårdhændet og der skal altid efterfølgende påregnes større efterreparationer. Metoden anvendes til at fjerne gammel puds, når der skal fortages en ny oppudsning eller filtsning af facaden. Hedvandsspuling er opvarmet vand, der sendes mod facadefladen med højt tryk.

Lavtryksspuling

En lavtryksrensning er en metode, hvor der anvendes et specialudviklet spulehoved, der roterer slibemidlet, således at det gnubber snavset af fladen. Metoden kaldes JOS-afrensning og metoden anvender Dolomitkorn, kalk eller glaspulver som slibemiddel.

Ja tak! Jeg vil gerne kontaktes.

Få et uforpligtende møde og gratis gennemgang af ejendom. Udfyld formularen og vi vender tilbage inden for få timer.

Facade

"Det anbefales, at der fortages afrensningsprøver inden der udarbejdes et udbudsmateriale, således at der spares tid og penge"

Christian Langebæk Søndergard, indehaver af RIOS.

Skal vi også hjælpe jer?