Energimærkning

Få et uforpligtigende tilbud tilpasset jeres etageejendom, hvor der tages hensyn til alder, anvendelse og udformning.

Energimærkning af jeres ejendom

Energimærke for en typisk københavnerejendom med 2 opgange og et etageareal på 2.000 m² kan udarbejdes for kr. 10.000,- inkl. moms.

Formålet med energimærkeordningen er helt overordnet at forbedre miljøet ved et nedsat energiforbrug.

For en eventuel køber af en lejlighed (eller ejeren selv) vil et energimærke af den samlede ejendom give et særdeles godt overblik over energiforbruget i forhold til andre bygninger på samme alder.

Energimærket indeholder en grundig gennemgang af ejendommens energiforbrug samt eventuelle forslag til hvilke tiltag der med fordel kan igangsættes for at nedsætte forbruget.

energimaerkning-skala

5 vigtige om energimærke for sælger og køber af lejligheder

  1. Det er lovpligtigt af få udarbejdet energimærke af den samlede ejendom ved salg eller overdragelse af en lejlighed.
  2. Det er sælgers pligt at få energimærket ejendommen inden salg. Boligforeningen skal afholde udgiften for udarbejdelsen af energimærket.
  3. Energimærket giver sælger/køber en grundig viden og indsigt omkring bygningens energimæssige tilstand. Kan der f.eks isoleres mere? Hvad koster det? Og hvor meget kan man spare miljøet og sin egen pengepung for?
  4. Energimærket må højst være 10 år gammelt, når boligen sælges.
  5. Såfremt ejendommen ikke er energimærket, og køber har overtaget lejligheden, kan køber efterfølgende forlange et energimærke på sælgers regning.

RIOS er ISO-9001-certificeret til at udføre energimærker og udarbejder energimærker iht.lovgivningen.

RIOS er ansvarsforsikret hos Tryg.dk med dækningsområde i Danmark.

Vi indhenter bygningstegninger i nødvendigt omfang og dette er inkl. i tilbuddet.

Ja tak! Jeg vil gerne kontaktes.

Udfyld formularen og vi vender tilbage inden for få timer.

Energimærkning

Ring til Karina Krüger tlf. 35 38 79 88 eller udfyld formularen i højre side og vi kontakter dig inden for få timer.

Læs mere om energimærker på Ens.dk

Skal vi også hjælpe jer?