Tilstandsvurdering

Få en overskuelig vurdering af jeres etageejendoms tilstand, herunder prisoverslag for fremtidige udbedringer med en løbende opdatering.

Vi holder øje med din ejendom

Vores oplevelse her hos RIOS er, at boligforeninger til tider ikke får det optimale ud af en tilstandsvurdering på ejendommen.

En af grundende kan være skiftende medlemmer i bestyrelsen i en boligforening og vi har derfor udviklet en tilstandsvurdering der giver det nødvendige overblik, koster ca. halvdelen og giver mulighed for løbende opdatering.

Oplægget er, at i og med vi udarbejder en rapport der fokuserer på det essentielle, kan det gøres langt billigere og foreningen/bestyrelsen har mulighed for at 1 gang om året, evt. 3 måneder før generalforsamlingen(vi sender påmindelse), at få et aktuelt besøg med statusnotat/opdatering for kr. 1.000 inkl. moms.

Vi følger op hvert år og såfremt det det ikke er nødvendigt med en opdatering sætter vi påmindelsen et 1 år ud i fremtiden – selvfølgelig uden omkostning for foreningen.

Rapporten giver foreningen klarhed omkring hvilke renoveringsarbejder der kan forventes inden for de næste 10 år samt det økonomiske omfang og foretages ud fra en general tilstandsvurdering af hele ejendommen.
RIOS kommer med relevant oplæg på hvilke bygningsdele der bør være fokus på.

Ja tak! Jeg vil gerne kontaktes.

Udfyld formularen og vi vender tilbage inden for få timer.

Tilstandsvurdering

Skal vi også hjælpe jer?