Energiramme

I forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse for nybyggede huse, er det et krav at der udarbejdes en energirammeberegning.

Energirammens formål og indhold

Energirammeberegningen skal dokumentere at bygningen overholder kravene i energirammen i bygningsreglementet.

I energirammeberegnignen indgår husets samlede behov for energi til:

  • Opvarmning
  • Ventilation
  • Nedkøling
  • Varmt brugsvand

Såfremt, der undervejs i projektet sker ændringer, skal beregningen udføres på ny og indberettes i elektronisk form.

I forbindelse med færdigmelding af byggeriet og udstedelse af ibrugtagningstilladelse skal der udarbejdes en Energimærkning af bygningen.

Det må ikke være samme energikonsulent eller firma der har udarbejdet energirammen som udarbejder Energimærket ved færdigmelding.

Pris for et standard 1 plans hus (100-200m²) vil typisk for en energiramme være kr.  3.500,- kr ekskl. moms alt afhængig af husets kompleksitet.

Ja tak! Jeg vil gerne kontaktes.

Udfyld formularen og vi vender tilbage inden for få timer.

Energiramme

Skal vi også hjælpe jer?